Stemming

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

82,7 %
17,3 %


PVV

PvdA

CDA

Van Haga

DENK

CU

SP

FVD

SGP

D66

VVD

PvdD

GL

50PLUS