Stemming

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

82,7 %
17,3 %


CU

GL

Groep Krol/vKA

D66

PvdD

50PLUS

PvdA

SP

SGP

Van Haga

PVV

DENK

FVD

VVD

CDA