Stemming

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

82,7 %
17,3 %


50PLUS

PvdA

PvdD

CDA

CU

SP

Van Haga

DENK

D66

PVV

FvD

SGP

GL

Groep Krol/vKA

VVD