Stemming

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

82,7 %
17,3 %


D66

SP

50PLUS

PVV

PvdA

FVD

SGP

CU

GL

Groep Krol/vKA

VVD

CDA

Van Haga

PvdD

DENK