Wetsvoorstel 32210 - 10 november 2009
Indieners: Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA), Ronald Plasterk (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 23 maart 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [en afdoen]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Agenderen - technische briefing
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport