Wetsvoorstel 32123-I - 15 september 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
Aanmelden voor plenaire behandeling
In handen van commissie stellen (algemeen)