Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 april 2010
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Lijst van vragen en antwoorden
Aanhouden tot ... (commissie)
Brief regering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport