Wetsvoorstel 31997 -
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Experimentenwet onderwijs en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 oktober 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Brief regering