Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 4 oktober 2011
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Brief regering
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd