Wetsvoorstel 31906 - 30 maart 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 april 2012
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging
Terugverwijzen - behandelen door commissie (plenair)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport