Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 september 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Schriftelijk commentaar
Behandelen [en afdoen]
Brief Kamer
In handen van commissie stellen (algemeen)
Agenderen - technische briefing
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Commentaar - algemene oproep schr. comm. in Staatscourant
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Advies - de Kamer voorstellen advies te vragen aan ...
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport