Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 maart 2009
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Nota van wijziging
Brief regering
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd