Wetsvoorstel 31790 -
Wijziging o.m. Wet studiefinanciering 2000 en WHOO (verhoging collegegeld, aanpassing aflossingssysteem studieschulden)
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 maart 2009
Status: Aangenomen