Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 februari 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Amendement
Amendement
Amendement
Motie
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport