Kamerstuk 31736-12

Amendement van het lid Van Gerven om ook heffing van bestuursrechtelijke premie als bedreigende situatie toe te voegen

Dossier: Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

Gepubliceerd: 29 januari 2009
Indiener(s): Henk van Gerven (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31736-12.html
ID: 31736-12

23,3 %
76,7 %

D66

VVD

CU

SP

PVV

PvdD

SGP

CDA

Verdonk

GL

PvdA


31 736
Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN

Ontvangen 29 januari 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel IV wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL V

Artikel 287b, tweede lid, van de Faillissementswet wordt vervangen door:

2. Onder een bedreigende situatie, als bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan gedwongen woningontruiming, beëindiging van de levering van gas, elektra of water, opzegging dan wel ontbinding van de zorgverzekering of heffing van bestuursrechtelijke premie als bedoeld in artikel 18d, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.

Toelichting

Artikel 287b, tweede lid, van de Faillissementswet maakt een voorlopige voorziening in het kader van schuldsanering mogelijk als er sprake is van een bedreigende situatie. Het artikel noemt reeds de opheffing of ontbinding van de zorgverzekering als bedreigende situatie. Dit amendement voegt daaraan toe de heffing van bestuursrechtelijke premie zoals ingevoerd in dit wetsvoorstel.

Van Gerven