Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 oktober 2008
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Agenderen - stemmingen
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - plenair debat
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Memorie van toelichting
Voorstel van wet
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport