Stemming

Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen

100,0 %
0,0 %


SP

PVV

D66

SGP

CU

CDA

Verdonk

VVD

GL

PvdA

PvdD