Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Verworpen

Stemming van 18 februari 2010
Status: Verworpen
Brief regering
Nota van wijziging