Stemmingen

Titel
Dossier nr.
Uitslag
Indiener (partij)
Indiener (persoon)
17479 stemmingen gevonden
2009-02-03
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Amendement van het lid Griffith
2009-02-03
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Amendement van het lid Griffith
2009-02-03
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Nader Gewijzigd Amendement van het lid de Wit ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 18
2009-02-03
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Gewijzigd Amendement van de leden Griffith en Heerts ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 14
2009-02-03
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Amendement over herstel mogelijkheid om in bijzondere gevallen af te wijken van regel dat slechts juridisch geschoolde staatsraden deelnemen aan rechtsprekende taak
2009-02-03
Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State; Amendement over vervanging van de aanduiding 'zaak' door de aanduiding 'rechtsvraag'