Stemming

Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties

71,3 %
28,7 %


JA21

PvdD

Volt

VVD

GroenLinks-PvdA

SGP

NSC

BBB

FVD

PVV

DENK

SP

CDA

D66

CU


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN KATHMANN EN MUTLUER

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij het ontoegankelijk maken van materiaal van seksueel misbruik van kinderen zelfregulering en de bestuursrechtelijke aanpak in elkaars verlengde komen te liggen;

van mening dat als het niet lukt om na een melding materiaal op vrijwillige basis ontoegankelijk te maken, de bestuursrechtelijke aanpak zo snel als mogelijk moet worden ingezet;

van mening dat er daarom in de afstemming tussen Offlimits en de ATKM geen organisatorische hindernissen mogen zijn;

verzoekt de regering om binnen een jaar na inwerkingtreding van de wet te onderzoeken of en in hoeverre het feit dat er sprake is van twee organisaties belemmerend werkt voor het snel ontoegankelijk maken en die belemmeringen dan weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kathmann

Mutluer


Motie van de leden Kathmann en Mutluer over een jaar na inwerkingtreding van de wet onderzoeken of en in hoeverre het belemmerend werkt dat er sprake is van twee organisaties

2024-05-16
Dossier: 36377
Indiener(s): Song├╝l Mutluer (PvdA), Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen: bestuur recht rijksoverheid strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36377-16.html