Stemming

Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren

100,0 %
0,0 %


NSC

JA21

PVV

SGP

D66

CDA

GroenLinks-PvdA

SP

DENK

VVD

FVD

PvdD

CU

BBB

Volt


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID MICHON-DERKZEN

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 16 mei 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat online kindermisbruik een van de meest verwoestende vormen van criminaliteit is, die krachtig bestreden moet worden;

constaterende dat online kindermisbruik een grensoverschrijdende vorm van criminaliteit is en dat een effectieve aanpak per definitie een grensoverschrijdend karakter heeft;

overwegende dat zowel de opsporingsinstanties als de ATKM effectiever en intensiever moeten samenwerken met partners in andere landen, waaronder het delen van relevante gegevens en het uitwisselen van best practices zoals de monitor van de TU Delft;

verzoekt het kabinet zo spoedig mogelijk, parallel aan de instelling van een EU-centrum ter voorkoming en bestrijding van seksueel kindermisbruik, met een integraal plan te komen om de samenwerking met andere landen te intensiveren en daarbij in te zetten op het maken van nadere afspraken over gegevensuitwisseling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Michon-Derkzen


Motie van het lid Michon-Derkzen over een integraal plan om de samenwerking met andere landen bij het bestrijden van online kindermisbruik te intensiveren

2024-05-16
Dossier: 36377
Indiener(s): Ingrid Michon (VVD)
Onderwerpen: bestuur recht rijksoverheid strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36377-15.html