Stemming

Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verwijderingstermijn van maximaal 12 uur

100,0 %
0,0 %


SGP

BBB

D66

VVD

FVD

PvdD

GroenLinks-PvdA

CU

CDA

Volt

JA21

NSC

PVV

SP

DENK


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN

Ontvangen 14 mei 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 6, vierde lid, onder c, wordt toegevoegd «, met dien verstande dat die termijn ten hoogste twaalf uren bedraagt».

Toelichting

In het onderhavige wetsvoorstel is opgenomen dat de AKTM bij het geven van een aanwijzing aan een aanbieder van hostingdiensten zelf een termijn geeft waarbinnen het online kinderpornografisch materiaal moet zijn verwijderd. Voor terroristische online-inhoud is in de TOI-verordening een verwijderingstermijn van één uur opgenomen. Hoewel het doel van het verspreiden van terroristische online-inhoud doorgaans is zoveel mogelijk mensen te bereiken en te beïnvloeden, en het verspreiden van online kinderpornografisch materiaal over het algemeen minder snel verloopt, kunnen de gevolgen van het verspreiden van kinderpornografisch materiaal voor betrokken kinderen, ouders, familie en anderen traumatisch en verwoestend zijn. In dat licht is het voor de indiener onverteerbaar dat een verwijderingstermijn van bijvoorbeeld 24 uur kan worden gehanteerd, terwijl een termijn van maximaal één uur passend, geboden en uitvoerbaar wordt geacht bij het verspreiden van terroristische online-inhoud.

Indiener stelt voor daarom een bovengrens van twaalf uur op te nemen in de wet. De AKTM kan nog steeds in een concreet geval bepalen dat de termijn korter is, bijvoorbeeld één uur. In verreweg de meeste gevallen zal een termijn van één uur haalbaar zijn, maar in uitzonderlijke gevallen waarin dat niet het geval is, wordt in elk geval de wettelijke bovengrens van twaalf uur in acht genomen.

Michon-Derkzen


Amendement van het lid Michon-Derkzen over een verwijderingstermijn van maximaal 12 uur

2024-05-14
Dossier: 36377
Indiener(s): Ingrid Michon (VVD)
Onderwerpen: bestuur recht rijksoverheid strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36377-13.html