Stemming

Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking van een last onder dwangsom

74,0 %
26,0 %


VVD

D66

PVV

SGP

GroenLinks-PvdA

CU

DENK

PvdD

CDA

JA21

FVD

Volt

SP

BBB

NSC


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID MICHON-DERKZEN

Ontvangen 14 mei 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «oplegging van» ingevoegd «een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 8 of».

2. In het vijfde lid wordt na «oplegging van» ingevoegd «een last onder dwangsom of».

Toelichting

De indiener meent dat transparantie een cruciaal is van een effectieve bestuursrechtelijke aanpak van kinderpornografisch materiaal. In het verleden is gebleken dat pas na openbaarmaking van een lijst hostingbedrijven die aantoonbaar te weinig deden om kinderpornografisch materiaal ontoegankelijk te maken, er enige verbeteringen werden doorgevoerd. Het amendement regelt dat de last onder dwangsom die de AKTM kan opleggen ook in beginsel wordt gepubliceerd. Hierbij wordt aangesloten bij andere toezichthouders die ook een strakker openbaarmakingsregime hanteren, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en de Kansspelautoriteit. Nadere regels over openbaarmaking kunnen bij AMvB worden gesteld (artikel 10 lid 6).

Michon-Derkzen


Amendement van het lid Michon-Derkzen over openbaarmaking van een last onder dwangsom

2024-05-14
Dossier: 36377
Indiener(s): Ingrid Michon (VVD)
Onderwerpen: bestuur recht rijksoverheid strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36377-11.html