Stemming

Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet

86,7 %
13,3 %


PvdD

JA21

DENK

D66

FVD

VVD

CDA

SP

CU

PVV

BBB

Volt

GroenLinks-PvdA

SGP

NSC


Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MICHON-DERKZEN

Ontvangen 14 mei 2024

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 9, tweede lid, wordt «4%» vervangen door «10%».

Toelichting

De Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM) is bevoegd tot oplegging van een bestuurlijke boete bij overtreding van artikel 6, derde lid. Als de overtreding bestaat uit het systematisch of aanhoudend niet opvolgen van het bevel om kinderpornografisch materiaal ontoegankelijk te maken dan kan de bestuurlijke boete ten hoogste 4% van de omzet van de onderneming bedragen. Indieners stellen in dit amendement voor aan te sluiten bij het maximum dat in het Wetboek van Strafrecht is neergelegd voor ondernemingen, dat een geldboete kan worden opgelegd tot ten hoogste tien procent van de jaaromzet van de rechtspersoon. Indieners benadrukken dat het hier moet gaan om de grofste schendingen, ter beoordeling aan de onafhankelijke Autoriteit die hiervoor in het leven is geroepen. Hiermee krijgt de Autoriteit meer ruimte om passende boetes op te leggen, ook voor de zwaarste overtredingen.

Van Nispen Michon-Derkzen


Amendement van de leden Van Nispen en Michon-Derkzen over het verhogen van de bestuurlijke boete van 4% naar 10% van de omzet

2024-05-14
Dossier: 36377
Indiener(s): Ingrid Michon (VVD), Michiel van Nispen
Onderwerpen: bestuur recht rijksoverheid strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36377-10.html