Stemming

Motie van het lid Dekker-Abdulaziz over alle nieuwe hoogrisicoalgoritmes opnemen in het Algoritmeregister en die onderwerpen aan een mensenrechtentoets

80,5 %
18,8 %


Fractie Den Haan

GL

CDA

DENK

SGP

CU

PvdD

BIJ1

Groep Van Haga

JA21

PVV

Volt

PvdA

D66

VVD

Omtzigt

SP

FVD

BBB


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID DEKKER-ABDULAZIZ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van (hoogrisico)algoritmes binnen de dienstverlening van de rijksoverheid;

overwegende dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor burgers om te controleren of algoritmes voldoen aan relevante wetgeving en mensenrechten voldoende blijven beschermd;

overwegende dat voor beide aspecten instrumenten (Algoritmeregister en het IAMA) zijn ontwikkeld in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren, waar nog weinig gebruik van wordt gemaakt;

verzoekt de regering om vanaf nu alle nieuwe hoogrisicoalgoritmes die binnen de rijksoverheid gebruikt worden, verplicht op te nemen in het Algoritmeregister en te onderwerpen aan een mensenrechtentoets (IAMA);

verzoekt de regering tevens om elk departement jaarlijks aan de Kamer te laten rapporteren over de voortgang van het in het register opnemen van bestaande en nieuwe algoritmes in het register,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dekker-Abdulaziz


Motie van het lid Dekker-Abdulaziz over alle nieuwe hoogrisicoalgoritmes opnemen in het Algoritmeregister en die onderwerpen aan een mensenrechtentoets

2023-06-13
Dossier: 36360-VI
Indiener(s): Hind Dekker-Abdulaziz (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36360-VI-14.html