Wetsvoorstel 36360-VI - 17 mei 2023

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Behandelen [geen Parlisproces]
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag