Stemming

Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)

66,0 %
34,0 %


DENK

JA21

CU

GroenLinks-PvdA

FVD

SP

D66

CDA

PVV

PvdD

BBB

VVD

SGP

Volt

NSC


Nr. 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KATHMANN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 19 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat iedereen de ruimte moet voelen om binnen een bedrijf melding te doen als ze een risico voor de digitale veiligheid vermoeden of signaleren,

van mening dat een dergelijke werkcultuur niet vanzelf gaat maar bedrijven al veel kunnen doen door een medewerker te benoemen als «digitale hulpverlener» (DHV) met geringe gevolgen voor de regeldruk,

constaterende dat er vanuit de NIS2-securityrichtlijn ook nieuwe verplichtingen zullen gelden voor midden- en grootbedrijven waarvan het aanwijzen van een DHV’er alvast een laagdrempelige en concrete invulling is,

verzoekt de regering om in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers op te nemen,

verzoekt de regering om bedrijven gericht te informeren over deze digitale hulpverleners voor medewerkers vanuit het Digital Trust Center,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kathmann


Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)

2024-03-19
Dossier: 36270
Indiener(s): Barbara Kathmann (PvdA)
Onderwerpen: economie ict netwerken ruimte en infrastructuur
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36270-9.html