Stemming

Motie van het lid De Hoop c.s. over aanvullende maatregelen om studenten proactief te benaderen voor de aanvraag van de aanvullende beurs

94,7 %
5,3 %


JA21

BIJ1

CU

SGP

Fractie Den Haan

SP

GL

PVV

Omtzigt

FVD

PvdD

DENK

VVD

PvdA

BBB

Groep Van Haga

D66

Volt

CDA


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID DE HOOP C.S.

Voorgesteld 15 februari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 26,5% van de mbo-studenten en 24% van de hogeronderwijsstudenten geen gebruikmaakt van het recht op de aanvullende beurs;

constaterende dat het niet-gebruik van de aanvullende beurs verschillende oorzaken kent, zoals onwetendheid, angst voor een lening, privacyoverwegingen of een te ingewikkelde aanvraagprocedure;

overwegende dat juist de groep die recht heeft op een aanvullende beurs dit geld hard nodig heeft en nu gemiddeld € 190 per maand misloopt;

van mening dat de aanpassing op de website van DUO een stap in de goede richting is in het verminderen van niet-gebruik, maar dat één soort maatregel niet voldoende is;

verzoekt de regering om ook andere maatregelen te bedenken om studenten proactief te benaderen voor de aanvraag van de aanvullende beurs, en deze maatregelen te bedenken in samenspraak met studenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Hoop

Westerveld

Kwint

Van Baarle

Wassenberg

Van der Laan

Van der Plas

Van der Graaf

Beertema

Koekkoek

Peters

Pouw-Verweij


Motie van het lid De Hoop c.s. over aanvullende maatregelen om studenten proactief te benaderen voor de aanvraag van de aanvullende beurs

2023-02-15
Dossier: 36229
Indiener(s): Harm Beertema (PVV), Marieke Koekkoek (D66), Jeanet van der Laan (D66), Caroline van der Plas (BBB), Frank Wassenberg (PvdD), Habtamu de Hoop (PvdA), Stieneke van der Graaf (CU), René Peters (CDA), Stephan van Baarle (DENK), Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL), Nicki Pouw-Verweij (JA21)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36229-26.html