Stemming

Gewijzigde motie van het lid KoekKoek over een evaluatie na 2,5 jaar om de effecten op rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen (t.v.v. 35934-(R2158)-14)

78,7 %
20,7 %


Groep Van Haga

Volt

CU

D66

PvdA

Omtzigt

Fractie Den Haan

VVD

BBB

PVV

SP

JA21

CDA

DENK

FVD

GL

PvdD

BIJ1

SGP


Nr. 15 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOEKKOEK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 14

Voorgesteld 16 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nieuwe coalitieakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst» de ambitie uitspreekt om de effecten van wetgeving op de uitvoering na één jaar te evalueren;

constaterende dat in het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap geheel geen evaluatie is ingebouwd;

verzoekt de regering om, indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap wordt aangenomen, het wetsvoorstel na tweeënhalf jaar te evalueren teneinde de effecten van de wet op de rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koekkoek


Gewijzigde motie van het lid KoekKoek over een evaluatie na 2,5 jaar om de effecten op rechtmatigheid en proportionaliteit in de uitvoering te beoordelen (t.v.v. 35934-(R2158)-14)

2021-12-16
Dossier: 35934-(R2158)
Indiener(s): Marieke Koekkoek (Volt)
Onderwerpen: migratie en integratie nederlanderschap openbare orde en veiligheid staatsveiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35934-15.html