Stemming

Motie van de leden Palland en El Yassini over werkgevers- en werknemersorganisaties actief betrekken bij de verdere vormgeving van de procedure en de werkwijze in lagere regelgeving

84,0 %
15,3 %


SGP

Fractie Den Haan

D66

CDA

Groep Van Haga

PVV

DENK

Volt

PvdD

CU

SP

Omtzigt

JA21

BBB

BIJ1

FVD

GL

PvdA

VVD


Nr. 23 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN EL-YASSINI

Voorgesteld 8 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij AMvB nadere regels gesteld worden over de werkwijze die gericht is op het voorkomen van arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie;

van oordeel dat voorkomen moet worden dat onnodige administratieve lasten voor werkgevers het effectief tegengaan van arbeidsdiscriminatie in de weg staan;

verzoekt de regering om werkgevers- en werknemersorganisaties actief te betrekken bij de verdere vormgeving van de procedure en de werkwijze in lagere regelgeving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

El Yassini


Motie van de leden Palland en El Yassini over werkgevers- en werknemersorganisaties actief betrekken bij de verdere vormgeving van de procedure en de werkwijze in lagere regelgeving

2023-03-08
Dossier: 35673
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Zohair El Yassini (VVD)
Onderwerpen: arbeidsomstandigheden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35673-23.html