Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de TONK breed onder de aandacht brengen bij ondernemers

100,0 %
0,0 %


PvdA

PvdD

D66

Van Kooten-Arissen

SP

FVD

CDA

GL

SGP

VVD

50PLUS

PVV

DENK

CU

Krol


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor veel huishoudens de TONK het enige vangnet is dat soelaas kan bieden in nijpende situaties;

constaterende dat deze nijpende situaties gaan over bijvoorbeeld ondernemers met zwangerschapsverlof, ondernemers zonder eigen opgang zoals kappers en beautysalons, ondernemers met te lage vaste lasten en ondernemers met een verdienende partner die wel hoge lasten hebben;

verzoekt de regering, uit te spreken dat de TONK inkomensondersteuning is voor werkenden en ondernemers die buiten de boot vallen en nergens in aanmerking komen voor steun vanwege bijvoorbeeld de partnertoets, en die door de coronacrisis in de knel komen;

verzoekt de regering, tevens de TONK breed onder de aandacht te brengen bij ondernemers die mogelijk een beroep kunnen doen op de regeling;

verzoekt de regering, vervolgens in de handreiking aan gemeenten geen vermogenstoets op te nemen;

verzoekt de regering, voorts de uitvoering van de TONK nauwgezet te monitoren, en de Kamer hierover regelmatig te informeren;

verzoekt de regering, verder om, wanneer bij de uitvoering blijkt dat er toch nog mensen tussen wal en schip vallen, hiervoor met gemeenten een oplossing te zoeken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Aartsen

Palland

Bruins

Gijs van Dijk

Smeulders

Stoffer


Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over de TONK breed onder de aandacht brengen bij ondernemers

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Thierry Aartsen (VVD), Gijs van Dijk (PvdA), Hilde Palland (CDA), Paul Smeulders (GL), Chris Stoffer (SGP), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-35.html