Stemming

Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over voldoende middelen om de TONK ruimhartig uit te voeren

100,0 %
0,0 %


PVV

GL

Van Kooten-Arissen

Krol

SGP

CDA

SP

PvdA

D66

CU

FVD

PvdD

VVD

50PLUS

DENK


Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de TONK voor veel huishoudens het enige vangnet is dat soelaas kan bieden aan huishoudens die tussen wal en schip vallen;

overwegende dat de ontwikkelingen van de coronacrisis een grillig pad volgen;

verzoekt de regering, te monitoren of de vrijgemaakte middelen voldoende zijn om de TONK ruimhartig uit te voeren en wanneer dit niet voldoende is meer middelen ter beschikking te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Aartsen

Palland

Bruins


Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over voldoende middelen om de TONK ruimhartig uit te voeren

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Steven van Weyenberg (D66), Thierry Aartsen (VVD), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-34.html