Stemming

Motie van het lid Aartsen c.s. over de groep ondernemers in kaart brengen die buiten de TVL valt

100,0 %
0,0 %


CDA

Krol

Van Kooten-Arissen

GL

VVD

SP

CU

50PLUS

SGP

PVV

PvdA

FVD

D66

DENK

PvdD


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID AARTSEN C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer voornemens is om de aparte startersregeling uit te breiden naar ondernemers die zich hebben ingeschreven in het Handelsregister tussen 30 september 2019 en 1 januari 2020;

overwegende dat er nog steeds een grote groep ondernemers is die buiten de boot valt omdat ze voor of na deze periode zijn gestart en geen referentieomzet hebben om geld te ontvangen uit de reguliere TVL;

overwegende dat brancheorganisaties een rol kunnen spelen en een centraal punt kunnen zijn waar de schrijnende gevallen zich kunnen melden;

verzoekt de regering, om samen met brancheorganisaties de groep ondernemers die geen geld ontvangen uit de reguliere TVL omdat ze onvoldoende referentieomzet hebben en zijn ingeschreven buiten deze periode, goed in kaart te brengen;

verzoekt de regering, tevens dit voor 1 maart aan de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

Amhaouch

Van Weyenberg

Bruins


Motie van het lid Aartsen c.s. over de groep ondernemers in kaart brengen die buiten de TVL valt

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Thierry Aartsen (VVD), Mustafa Amhaouch (CDA), Eppo Bruins (CU), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-16.html