Stemming

Motie van het lid Aartsen c.s. over ondernemers die buiten de boot vallen onder de startersregeling laten vallen

100,0 %
0,0 %


Krol

FVD

Van Kooten-Arissen

SGP

VVD

D66

CU

GL

50PLUS

PvdD

SP

PvdA

PVV

DENK

CDA


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID AARTSEN C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om met een aparte startersregeling te komen;

overwegende dat nog steeds een grote groep ondernemers buiten de boot valt bij deze regeling;

verzoekt de regering, de regeling ook te laten gelden voor ondernemers die zich hebben ingeschreven in het Handelsregister tussen 30 september 2019 en 1 januari 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

Van Weyenberg

Amhaouch

Bruins


Motie van het lid Aartsen c.s. over ondernemers die buiten de boot vallen onder de startersregeling laten vallen

2021-01-28
Dossier: 35669
Indiener(s): Thierry Aartsen (VVD), Eppo Bruins (CU), Mustafa Amhaouch (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-15.html