Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Hagen c.s. ter vervanging van nr. 8 over uitsluiten inzet van biobrandstof uit soja

95,3 %
4,7 %


PVV

Volt

BBB

PvdD

Groep Van Haga

CU

SP

JA21

FVD

VVD

GL

DENK

D66

SGP

BIJ1

CDA

PvdA

Fractie Den Haan


Nr. 28 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HAGEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 25 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel N, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel b door een komma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door «, en», wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. wordt niet geproduceerd uit olie uit sojabonen, met uitzondering van olie uit sojabonen met een gecertificeerd laag risico op indirecte veranderingen in landgebruik als bedoeld in verordening (EU) 2019/807.

Toelichting

De indieners willen biobrandstoffen met een hoog risico op indirect landgebruik wettelijk uitsluiten van bijmenging als biobrandstof. Europees is al vastgelegd dat de bijmenging van biobrandstoffen verkregen uit palmolie een hoog risico heeft op indirect landgebruik en daarom ook niet bijgemengd mag worden. Biobrandstoffen verwerkt uit sojaolie kent echter ook risico’s op indirect landgebruik, echter is dit nog niet Europees vastgelegd via een gedelegeerde handeling onder artikel 26 van de richtlijn hernieuwbare energie. Derhalve wordt met dit amendement wettelijk vastgelegd dat de bijmenging van biobrandstoffen verkregen uit niet duurzame sojaolie niet toegestaan is. In de Nederlandse praktijk wordt sojaolie al niet bijgemengd, dit amendement legt dit wettelijk vast.

Hagen De Hoop Geurts Grinwis Bouchallikh


Gewijzigd amendement van het lid Hagen c.s. ter vervanging van nr. 8 over uitsluiten inzet van biobrandstof uit soja

2021-05-25
Dossier: 35626
Indiener(s): Kiki Hagen (D66), Bouchallikh , Pieter Grinwis (CU), Habtamu de Hoop (PvdA), Jaco Geurts (CDA)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-28.html