Stemming

Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 12 over het nader duiden van het begrip kwetsbaarheid

100,0 %
0,0 %


DENK

Groep Van Haga

PvdD

PVV

GL

CDA

PvdA

BBB

D66

VVD

FVD

CU

SP

BIJ1

Volt

SGP

JA21

Fractie Den Haan


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 121

Ontvangen 22 juni 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde onderdeel i na «verkeren,» ingevoegd «voor zover daartoe aanleiding is na toepassing van een adequaat signaleringsinstrument,».

Toelichting

Met dit amendement willen de indieners het begrip kwetsbaarheid nader duiden, door in de gemeente een signaleringsinstrument te gebruiken dat eenduidig handvatten biedt en de definitie wat kwetsbaar is inperkt. Daar dergelijke signaleringsinstrumenten eenduidige handvatten bieden om de verschillende aspecten van kwetsbaarheid in samenhang te beoordelen, wordt de toepassing van een adequaat signaleringsinstrument als voorwaarde toegevoegd. De indieners zijn van mening dat hier bestaande instrumenten voor gebruikt moeten worden zodat er geen nieuwe administratieve lasten voor de zorgprofessional ontstaan.

Van den Berg Agema Van der Staaij Aukje de Vries


Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 12 over het nader duiden van het begrip kwetsbaarheid

2021-06-22
Dossier: 35593
Indiener(s): Joba van den Berg-Jansen (CDA), Aukje de Vries (VVD), Kees van der Staaij (SGP), Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35593-15.html