Stemming

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 8 over het benadrukken van het vrijwillige karakter van het prenataal huisbezoek in de wettekst

100,0 %
0,0 %


SGP

Volt

Groep Van Haga

FVD

CDA

CU

Fractie Den Haan

VVD

GL

BIJ1

D66

PvdD

DENK

BBB

PvdA

SP

PVV

JA21


Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 10 juni 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde onderdeel i na «aanbieden van een» ingevoegd «vrijwillig».

Toelichting

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de plicht om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen doelgroep «kwetsbare vrouwen en hun gezinnen». Uit de memorie van toelichting2 bij dit wetsvoorstel en de nota naar aanleiding van het verslag3 wordt duidelijk dat deze vrouwen niet kunnen worden gedwongen om hieraan mee te werken. Met dit amendement willen de indieners het vrijwillige karakter van het prenataal huisbezoek expliciet in de wettekst vastleggen.

Van der Staaij Van den Berg Agema


Amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 8 over het benadrukken van het vrijwillige karakter van het prenataal huisbezoek in de wettekst

2021-06-10
Dossier: 35593
Indiener(s): Fleur Agema (PVV), Joba van den Berg-Jansen (CDA), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35593-11.html