Stemming

Motie van de leden Eerdmans en Van der Staaij over het tegengaan van legale aanwezigheid van betrokkenen bij drugssmokkel op haventerreinen

42,7 %
56,7 %


Groep Van Haga

BIJ1

FVD

VVD

SP

DENK

Volt

PvdA

SGP

D66

Fractie Den Haan

CDA

BBB

CU

GL

PVV

PvdD

JA21


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN EERDMANS EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 27 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet wederrechtelijk verblijf op terreinen van havens, luchthavens en spoorwegemplacementen afzonderlijk strafbaar wil stellen;

constaterende dat onlangs uit geslaagde permanente controles door politie en douane in de Rotterdamse haven echter is gebleken dat talloze betrokkenen bij drugssmokkel gewoon legaal op het terrein verbleven;

verzoekt de regering, werk te maken van maatregelen om de legale aanwezigheid van betrokkenen bij drugssmokkel op haventerreinen tegen te gaan en tot die tijd in te zetten op permanente controles,

en gaat over tot de orde van de dag.

Eerdmans

Van der Staaij


Motie van de leden Eerdmans en Van der Staaij over het tegengaan van legale aanwezigheid van betrokkenen bij drugssmokkel op haventerreinen

2021-05-27
Dossier: 35564
Indiener(s): Joost Eerdmans (JA21), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35564-15.html