Stemming

Motie van het lid Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen

78,0 %
21,3 %


Groep Van Haga

SP

FVD

DENK

D66

BIJ1

SGP

JA21

CU

PVV

Fractie Den Haan

Volt

PvdD

CDA

GL

BBB

VVD

PvdA


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN

Voorgesteld 27 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politie, de rechtspraak, het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut en de executieketen alle tegen financiële beperkingen aanlopen waardoor de strafrechtketen niet optimaal kan functioneren en de veiligheid van de samenleving in gevaar dreigt te komen volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid;

van mening dat capaciteitsuitbreiding in de hele keten hard nodig is en er dus fors geïnvesteerd moet worden in de strafrechtketen;

verzoekt de regering, een plan uit te werken waarmee de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in de gehele strafrechtketen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen


Motie van het lid Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen

2021-05-27
Dossier: 35564
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: criminaliteit openbare orde en veiligheid recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35564-14.html