Stemming

Amendement van het lid Leijten over het om niet vervullen van het lidmaatschap van het adviescollege

26,0 %
74,0 %


Fractie Den Haan

BIJ1

DENK

PVV

PvdD

D66

CDA

SP

JA21

GL

FVD

SGP

PvdA

Groep Van Haga

BBB

Volt

CU

VVD


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 1 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3 wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. De leden van het adviescollege vervullen hun taak om niet.

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement de leden van de adviescommissie hun taak om niet te laten uitvoeren. Net als de Minister wil de indiener de kosten voor de ingestelde adviescommissie zo laag mogelijk houden. Indiener vindt een vergoeding per vergadering conform de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies te hoog in relatie tot de eervolle taak. Daarbij vindt de indiener niet uit te leggen dat adviseurs over de vergoeding van politieke ambtsdragers voor dat advies een rijkelijke vergoeding ontvangen, naast hun vaak toch al goed betalende posities. Gezien de geringe tijdsbelasting en om te voorkomen dat de adviescommissie een plek wordt voor lucratieve neveninkomsten, acht de indiener dit voorstel gerechtvaardigd.

Leijten


Amendement van het lid Leijten over het om niet vervullen van het lidmaatschap van het adviescollege

2021-06-01
Dossier: 35530
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35530-8.html