Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 juni 2021
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Amendement
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd