Stemming

Motie van het lid Leijten over een visie op het lokale bestuur

45,3 %
54,0 %


BIJ1

DENK

Groep Van Haga

CU

GL

SP

JA21

Fractie Den Haan

FVD

SGP

Volt

PVV

PvdD

VVD

CDA

D66

PvdA

BBB


Nr. 12 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 25 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen veel te wensen overlaat;

constaterende dat ook de Raad van State concludeert dat sleutelen aan gemeenschappelijke regelingen de achterliggende problemen van het democratische gebrek van deze regelingen niet oplost;

constaterende dat er een gebrek is aan een gedegen visie op het lokaal bestuur, de taken die horen bij gemeenten en provincies, en de democratische legitimiteit;

constaterende dat er weinig onderzoek is naar de democratische vooruitgang en de doelmatigheid van gemeentelijke herindelingen;

verzoekt de regering, met een dergelijke visie te komen zodat de lokale democratie versterkt kan worden, en onderzoek te doen naar de doelmatigheid en democratische vooruitgang van gemeentelijke herindelingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Motie van het lid Leijten over een visie op het lokale bestuur

2021-05-25
Dossier: 35513
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: bestuur gemeenten provincies waterschappen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35513-12.html