Stemming

Amendement van het lid Bromet 35513 nr. 10 over een vaste plek voor burgerparticipatie in het verlengd lokaal bestuur

97,3 %
2,0 %


SGP

CU

PVV

BIJ1

SP

JA21

VVD

CDA

PvdA

Groep Van Haga

PvdD

D66

FVD

Volt

GL

Fractie Den Haan

DENK

BBBAmendement van het lid Bromet 35513 nr. 10 over een vaste plek voor burgerparticipatie in het verlengd lokaal bestuur

2021-05-25
Dossier: 35513
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35513-10.html