Stemming

Motie van het lid Postma over geen onomkeerbare stappen zetten bij overschrijding van het bedrag voor de beschikbaarheidsvergoeding

100,0 %
0,0 %


PvdA

50PLUS

GL

Groep Krol/vKA

DENK

FvD

D66

SGP

CDA

PVV

PvdD

Van Haga

VVD

SP

CU


Nr. 4 MOTIE VAN HET LID POSTMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 1,488 miljard is gereserveerd voor de beschikbaarheidsvergoeding en dat wordt aangegeven dat het bedrag ook hoger kan uitvallen;

overwegende dat we het over aanzienlijke bedragen hebben en dat we elke euro maar één keer kunnen uitgeven;

overwegende dat er reizigersprognoses zijn gemaakt en dus dat er in een vroeg stadium een voorspelling gedaan kan worden of er een overschrijding dreigt van de 1,488 miljard,

verzoekt de regering, indien zij aanwijzingen krijgt dat het bedrag overschreden dreigt te worden, de Kamer tijdig te informeren en geen onomkeerbare stappen te zetten tot de Kamer is geïnformeerd én zich hierover heeft kunnen uitspreken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Postma


Motie van het lid Postma over geen onomkeerbare stappen zetten bij overschrijding van het bedrag voor de beschikbaarheidsvergoeding

2020-06-30
Dossier: 35490
Indiener(s): Wytske de Pater-Postma (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35490-4.html