Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Aanmelden voor plenaire behandeling
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering