Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 2 juli 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering