Stemming

Amendement van het lid Kwint c.s. 35400-9 over het onderbrengen van de bedrijfsgezondheidszorg bij het Participatiefonds

98,0 %
2,0 %


JA21

Fractie Den Haan

D66

Volt

CDA

PVV

BBB

FVD

SP

Groep Van Haga

PvdD

DENK

GL

PvdA

CU

BIJ1

VVD

SGPAmendement van het lid Kwint c.s. 35400-9 over het onderbrengen van de bedrijfsgezondheidszorg bij het Participatiefonds

2021-09-07
Dossier: 35400
Indiener(s): Peter Kwint (SP), Habtamu de Hoop (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35400-9.html