Stemming

Amendement van het lid Van der Lee over een evaluatie na 5 jaar

98,7 %
1,3 %


50PLUS

vKA

PvdA

D66

GL

CDA

SGP

PVV

PvdD

CU

SP

Van Haga

FvD

VVD

DENK

Krol


Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE

Ontvangen 4 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de wet wordt geëvalueerd en dat binnen vijf jaar deze evaluatie aan de Kamers wordt gezonden.

Van der Lee


Amendement van het lid Van der Lee over een evaluatie na 5 jaar

2020-06-04
Dossier: 35367
Indiener(s): Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: economie financieel toezicht financiƫn organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35367-7.html