Stemming

Motie van het lid Nijboer c.s. over het opnieuw beperken van financiële prikkels voor bestuurders bij overnames

74,0 %
26,0 %


PVV

vKA

CDA

SGP

DENK

CU

SP

50PLUS

PvdD

VVD

GL

PvdA

D66

Krol

Van Haga

FvD


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID NIJBOER C.S.

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ongewenst is dat bestuurders van ondernemingen een financieel belang hebben bij fusies of overnames;

overwegende dat vanwege een horizonbepaling de destijds fungerende afroomregeling in 2017 uit de wet is verdwenen;

verzoekt het kabinet, de mogelijkheden te verkennen om de financiële prikkels voor bestuurders om in te stemmen met fusies of overnames opnieuw te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Alkaya

Van der Lee


Motie van het lid Nijboer c.s. over het opnieuw beperken van financiële prikkels voor bestuurders bij overnames

2020-09-03
Dossier: 35367
Indiener(s): Mahir Alkaya (SP), Henk Nijboer (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: economie financieel toezicht financiën organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35367-16.html