Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Palland over betere bescherming van werknemers

84,7 %
15,3 %


CU

D66

Groep Krol/vKA

PvdA

SP

GL

SGP

PvdD

PVV

VVD

FvD

Van Haga

50PLUS

CDA

DENK


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PALLAND

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 12 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat binnen Nederland werknemers buiten cao's vallen als hun werkgever door aanneming van werk (contracting) de werkzaamheden spreidt over verschillende sectoren;

overwegende dat de herziene Detacheringsrichtlijn de mogelijkheid biedt buitenlands gedetacheerde werknemers beter te beschermen als wij dat ten minste ook voor Nederlandse werknemers in dezelfde situatie doen;

verzoekt de regering, bij de uitwerking van de mogelijke wettelijke maatregelen tegen oneigenlijke contracting en de uitwerking van de beleidsopties van de Commissie Regulering van werk ook in beeld te brengen op welke wijze betere bescherming van Nederlandse werknemers de mogelijkheden verruimt om de positie van gedetacheerde werknemers vanuit de EU daarmee gelijk te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Palland


Motie van de leden Van Weyenberg en Palland over betere bescherming van werknemers

2020-05-12
Dossier: 35358
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35358-19.html