Stemming

Motie van het lid Renkema over compensatie voor gemeenten voor de nieuwe verplichting om elk signaal over betalingsachterstand op te pakken

34,0 %
66,0 %


D66

SP

DENK

PvdA

Van Haga

SGP

PVV

FvD

GL

PvdD

CU

VVD

CDA

50PLUS

vKA


Nr. 13 MOTIE VAN HET LID RENKEMA

Voorgesteld 5 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht worden om elk signaal over betalingsachterstand op te pakken;

overwegende dat gemeenten hier extra capaciteit voor vrij zullen moeten maken;

verzoekt de regering, om bij de begroting voor 2021 een voorstel te doen om gemeenten hiervoor structureel te compenseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Renkema


Motie van het lid Renkema over compensatie voor gemeenten voor de nieuwe verplichting om elk signaal over betalingsachterstand op te pakken

2020-03-05
Dossier: 35316
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid recht sociale zekerheid staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35316-13.html