Stemming

Motie van de leden Jasper van Dijk en Renkema over werkende jonggehandicapten extraatjes tot €1.200 laten houden

48,0 %
52,0 %


CU

PvdD

D66

GL

DENK

Van Haga

SGP

CDA

vKA

FVD

PvdA

PVV

50PLUS

SP

Krol

VVD


Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN RENKEMA

Voorgesteld 3 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het nogal oneerlijk is wanneer jonggehandicapten hun extraatje, zoals een bonus voor 12,5 jaar trouwe dienst, kwijtraken vanwege een korting op de uitkering;

verzoekt de regering te realiseren dat werkende jonggehandicapten extraatjes tot ten minste € 1.200 per jaar mogen houden, zonder hiervoor gekort te worden op de uitkering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Renkema


Motie van de leden Jasper van Dijk en Renkema over werkende jonggehandicapten extraatjes tot €1.200 laten houden

2020-09-03
Dossier: 35213
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-34.html