Stemming

Motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken of loondispensatie in de Wajong afgeschaft kan worden

45,6 %
54,4 %


CU

Van Haga

GL

SP

VVD

CDA

50PLUS

PvdA

Van Kooten-Arissen

DENK

SGP

PvdD

D66

PVV

FVD


Nr. 19 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 30 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat loondispensatie nadelen kent, zoals het feit dat mensen geen volwaardig salaris hebben en geen fatsoenlijk pensioen opbouwen;

overwegende dat de Raad van State heeft aangegeven dat bij een harmonisering van de Wajong ook het fenomeen loondispensatie meegenomen moet worden;

verzoekt de regering, te onderzoeken of loondispensatie in de Wajong afgeschaft kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk


Motie van het lid Jasper van Dijk over onderzoeken of loondispensatie in de Wajong afgeschaft kan worden

2019-10-30
Dossier: 35213
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-19.html