Stemming

Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het wetsvoorstel aanpassen om de regels te harmoniseren zonder verslechtering

45,6 %
54,4 %


CDA

PvdA

CU

50PLUS

PvdD

DENK

D66

GL

FVD

PVV

VVD

vKA

SP

SGP

Van Haga


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID GIJS VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 30 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat als gevolg van het wetsvoorstel het inkomen van grote groepen mensen met een Wajong-uitkering na verloop van tijd daalt;

overwegende dat het ook mogelijk is om de regels eenvoudiger te maken en werken te belonen zonder dat mensen erop achteruit gaan;

verzoekt de regering, het wetsvoorstel aan te passen zodat de regels geharmoniseerd kunnen worden zonder verslechtering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gijs van Dijk

Jasper van Dijk

Renkema

Van Brenk


Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het wetsvoorstel aanpassen om de regels te harmoniseren zonder verslechtering

2019-10-30
Dossier: 35213
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Corrie van Brenk (PvdA), Wim-Jan Renkema (GL), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-17.html