Stemming

Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder over onderzoek naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix

51,3 %
48,7 %


FvD

D66

GL

50PLUS

PVV

SP

CDA

PvdA

SGP

VVD

DENK

CU

PvdD


Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN YESILGÖZ-ZEGERIUS EN AGNES MULDER

Voorgesteld 26 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland zich heeft gecommitteerd aan de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs;

constaterende dat er met het oog op deze doelen in de toekomst een verbod komt op het gebruik van kolen als brandstof voor de opwekking van elektriciteit;

constaterende dat het uitschakelen van kolencentrales betekent dat er regelbaar, constant vermogen verdwijnt uit de energiemix;

constaterende dat zonne-energie en windenergie geen constante energiebronnen zijn omdat deze afhankelijk zijn van weersomstandigheden;

overwegende dat kernenergie een CO2-arme en constante energiebron is;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix en daarbij de kosten en voorwaarden van de bouw van nieuwe kerncentrales in andere landen in beeld te brengen;

verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover bij voorkeur voor het plenaire debat over kernenergie en anders uiterlijk einde 2019 te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Agnes Mulder


Motie van de leden Yesilgöz-Zegerius en Agnes Mulder over onderzoek naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix

2019-06-26
Dossier: 35167
Indiener(s): Agnes Mulder (CDA), Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35167-15.html