Stemming

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Sjoerdsma over een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten (t.v.v. 35125-19)

86,7 %
13,3 %


GL

SGP

FvD

50PLUS

PvdD

D66

vKA

VVD

CDA

PVV

PvdA

CU

DENK

SP


Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 19

Voorgesteld 10 september 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel voorziet in een aanvraagprocedure voor het verkrijgen van toestemming om te verblijven in een door een terroristische organisatie gecontroleerd gebied;

overwegende dat voor hulpverleners en journalisten ter plaatse situaties voorstelbaar zijn waarbij op de kortst mogelijke termijn toestemming nodig is;

overwegende dat dit ook bij plotselinge crisissituaties voor hulpverleners die vanuit Nederland of andere veilige landen reizen van toepassing kan zijn;

verzoekt de Minister, te voorzien in een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten waarbij als uitgangspunt een doorlooptijd van ten hoogste vierentwintig uur geldt;

en gaat over tot de orde van de dag,

Van der Graaf

Sjoerdsma


Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Sjoerdsma over een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten (t.v.v. 35125-19)

2019-09-10
Dossier: 35125
Indiener(s): Stieneke van der Graaf (CU), Sjoerd Sjoerdsma (D66)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht strafrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35125-24.html